Skip to Content

Fairtrade licentie

KunstGoud heeft de Fairtrade licentie gekregen! Vanaf nu kunnen de sieraden van KunstGoud gemaakt worden van edelmetaal dat op een eerlijke en verantwoorde manier gedolven is.

Wereldwijd staat goud symbool voor liefde en rijkdom, maar een kijkje achter de schermen geeft een schrijnende realiteit weer.

Mijnwerkers staan aan de start van een lange en ingewikkelde handelsketen. Ze werken onder gevaarlijke omstandigheden en zijn vaak gedwongen om de prijs van een opkoper te accepteren. Negentig procent van de arbeiders die betrokken zijn bij goudwinning wordt gevormd door kleinschalige mijnwerkers. Deze mijnwerkers produceren tussen de 200 en 300 ton goud per jaar. Ongeveer zeventig procent daarvan gaat naar de vervaardiging van sieraden. Fairtrade gecertificeerd goud biedt mijnwerkers en hun gemeenschap een alternatief om een beter bestaan op te bouwen. Inmiddels leveren verschillende mijnen in Peru Fairtrade goud aan een paar honderd Europese juweliers en goudsmeden. Naar verwachting worden er ook drie mijnen in Oost-Afrika gecertificeerd.

Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, werken mijnwerkers doorgaans in de informele sector en onder gevaarlijke, ongezonde omstandigheden. Door oneerlijke handelsvoorwaarden en gebrekkige mensenrechtenbescherming zitten kleinschalige mijnwerkers in een vicieuze cirkel van armoede, marginalisering en uitbuiting. Fairtrade wil hier verandering in brengen. Wanneer de mijnbouworganisaties zich aansluiten bij Fairtrade, moeten ze aan strikte voorwaarden voldoen op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. Daartegenover staat dat mijnwerkers voor elke verkochte kilo goud gegarandeerd 95% van de wereldgoudprijs krijgen, plus een Fairtrade premie van $2.000.

Het delven van goud is fysiek zwaar en gevaarlijk. Het delfproces gaat vaak gepaard met blootstelling aan kwik en dat brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Fairtrade werkt samen met de mijnbouworganisaties aan schonere manieren van goudwinning door zo min mogelijk kwik in het proces te gebruiken en te zoeken naar alternatieven. In Fairtrade gecertificeerde mijnbouworganisaties moeten de mijnen veilig zijn om in te werken. Doorgaans zijn de schachten in de mijn niet goed gezekerd en dat veroorzaakt ongelukken. Naast het zekeren van schachten zijn mijnwerkers verplicht om zichzelf goed te beschermen, door het dragen van een helm, reflecterende bovenkleding en laarzen. Voor het werken met kwik gelden meer eisen: het dragen van een mondkapje en rubberen handschoenen is hierbij verplicht. Premiegelden worden geïnvesteerd in bedrijfsontwikkeling en in projecten die de hele gemeenschap ten goede komen, zoals het faciliteren van gezondheidszorg en onderwijs.